ภาวะความผิดปกติของทารกแรกเกิด

ตรวจหาภาวะความผิดปกติหลากหลายชนิดตั้งแต่เนิ่นๆ

โซลูชันการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดของเราช่วยระบุภาวะความผิดปกติแต่กำเนิดหลายชนิด ด้วยผลที่ไว้วางใจได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเรื่องการรักษาได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคย

Revvity does not endorse or make recommendations with respect to research, medication, or treatments. All information presented is for informational purposes only and is not intended as medical advice. For country specific recommendations please consult your local health care professionals.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news from Revvity and the industry

Sign up
shutterstock_1689772501 1

Find out the latest news

Join our email list for industry news, webinars and the latest information about Revvity’s solutions for Reproductive Health

Spin gif