ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกแรกเกิด
การทดสอบก่อนคลอด

โซลูชันการทดสอบก่อนคลอดตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนได้รับผลการตรวจ

เรารองรับทุกความต้องการของโปรแกรมการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการรายงาน ตัวเลือกโซลูชันการทดสอบก่อนคลอดอย่างเต็มรูปแบบของเราประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์เลือดแห้ง การตรวจวิเคราะห์ซีรัมของมารดา อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลและคำนวณความเสี่ยง
เครื่องมือ

แพลตฟอร์มที่แตกต่างสำหรับความต้องการที่ต่างกัน

ตั้งแต่คลินิกที่มีปริมาณงานน้อยและระบบเข้าถึงแบบสุ่ม ตลอดจนห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจคัดกรองอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ เราก็มีโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

เครื่องมือ
แพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบสุ่ม DELFIA® Xpress

แพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบสุ่ม DELFIA® Xpress

แพลตฟอรม์การเข้าถึงแบบสุ่มของเครื่องวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอด
ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิก พร้อมด้วยการตรวจวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยและคัดกรองของ PerkinElmer ทั้งหมด ตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorescence) หรือหรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (Prompt Fluorescence)
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
Vanadis® NIPT system

Vanadis® NIPT system

วิธี NIPT แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและคุ้มค่า ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สารพันธุกรรมเป้าหมายของทารกในครรภ์ได้ โดยไม่ต้องใช้ PCR และไม่มีการจัดลำดับ.
ชุดตรวจ

ชุดน้ำยาสำหรับการทดสอบก่อนคลอด

พบสารที่ทำการวิเคราะห์อันหลากหลายสำหรับการจัดการภาวะครรภ์เป็นพิษ การตรวจคัดกรองทางชีวเคมีสำหรับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม (aneuploidy) และ NIPT ชุดตรวจทั้งหมดของเราได้รับอนุมัติจาก FMF เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองมารดา

ชุดตรวจ
ซอฟต์แวร์

การคำนวณความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

LifeCycle™ ซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดนี้เป็นมากกว่าโปรแกรมคำนวณความเสี่ยงทั่วไป เนื่องจากมีสำหรับจัดการระบบงานในห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เริ่มรับตัวอย่างไปจนถึงการรายงานผล

ซอฟต์แวร์
Spin gif