hero serum screening 3
การทดสอบก่อนคลอด

การตรวจคัดกรองทางชีวเคมีแบบดั้งเดิมสำหรับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม (aneuploidy) และความบกพร่องของนิวรัลทิวป์ (Neural Tube Defects)

ภาพรวม

โซลูชันที่ปรับแต่งมาเพื่อรองรับความต้องการในการตรวจคัดกรองของคุณ

ค้นหาโซลูชันการตรวจคัดกรองทางชีวเคมีที่ให้ประสิทธิภาพคุ้มค่า ปรับแต่งได้ และน่าไว้วางใจ สำหรับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองก่อนคลอดในระดับประชากร

ภาพรวม
precise

DBS ในไตรมาสที่ 1

การตรวจวิเคราะห์หยดเลือดแห้งของเรามีประสิทธิภาพทางคลินิกเช่นเดียวกับการตรวจวิเคราะห์ซีรัมในไตรมาสแรก และช่วยส่งเสริมให้การตรวจคัดกรองสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นในพื้นที่ที่ยากต่อการจัดเก็บตัวอย่างซีรัม

QUAD ในไตรมาสที่ 1

QUAD ในไตรมาสที่ 1

PerkinElmer เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีการตรวจวิเคราะห์พร้อมตรา CE สี่ดวงให้สำหรับการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ได้แก่ PAPP-A, Free hCGß, PlGF, และ AFP โดยอาจใช้การตรวจวิเคราะห์ PlGF ชุดเดียวกันนี้เพื่อตรวจคัดกรองภาวะครรภ์เป็นพิษได้ด้วยเช่นกัน

ได้รับอนุมัติจาก FMF

AFP ในไตรมาสที่ 2

ตัวบ่งชี้อัลฟาฟีโทโปรตีนในมนุษย์ (AFP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในช่วงไตรมาสแรกนั้น ยังสามารถใช้เพื่อตรวจคัดกรองความบกพร่องของนิวรัลทิวป์ในไตรมาสที่สองได้อีกด้วย

easy

ได้รับอนุมัติจาก FMF

อัลกอริทึม เครื่องมือ และสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดทั้งหมดของ PerkinElmer ได้รับอนุมัติจากมูลนิธิเวชศาสตร์ทารกในครรภ์ (Fetal Medicine Foundation)

แพลตฟอร์มการตรวจคัดกรอง

ตัวเลือกเพิ่มเติม การดูแลที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าโมเดลการตรวจคัดกรองทางชีวเคมีที่คุณต้องการจะเป็นแบบใด แต่การตรวจวิเคราะห์ของ PerkinElmer นำเสนอโซลูชันที่ตรงตามความต้องการทั้งหมดของคุณในช่วงไตรมาสที่หนึ่งและสอง

แพลตฟอร์มการตรวจคัดกรอง
First Trimester
ไตรมาสที่ 1

การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ

การตรวจวิเคราะห์พร้อมตรา CE สี่ดวงของเรา ได้แก่ PAPP-A, Free hCGß, PlGF และ AFP เมื่อใช้ร่วมกันแล้วจะให้การตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์วัดค่าความใสของเนื้อเยื่อท้ายทอย (NT; Nuchal Translucency)

asian woman big belly
ไตรมาสที่ 2

ทำได้มากกว่าด้วยการตรวจคัดกรองซีรัม

ในช่วงไตรมาสที่สอง solutionการตรวจวิเคราะห์ของเราสนับสนุนรุ่นการตรวจคัดกรองสำหรับไตรมาสที่สองทุกรายการ ได้แก่ การทดสอบ 2T Double, 2T Triple, และ 2T Quad นอกจากการตรวจคัดกรองความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมทั่วไปแล้ว โซลูชันของเรายังช่วยให้ตรวจหาภาวะความผิดปกติอื่นได้แต่เนิ่นๆ ตัวอย่างได้แก่ ชุด AutoDELFIA® hAFP Kit ของเราสามารถใช้ตรวจหาความบกพร่องของนิวรัลทิวป์ได้ เช่น ภาวะกระดูกสันหลังโหว่ เป็นต้น

Woman Holding Baby Clothes
การประเมินความเสี่ยง

ส่งเสริมกลยุทธ์การตรวจคัดกรองของคุณ

ซอฟต์แวร์ LifeCycle 7.0 เป็นโซลูชันการจัดการข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ แต่หัวใจของมันคือ ซึ่งออกแบบมาให้ดำเนินการด้วยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากมาย รวมถึงจัดการโมเดลการตรวจคัดกรองอันหลากหลาย ซอฟต์แวร์นี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่าเอง หมายความว่าผู้ใช้สามารถป้อนพารามิเตอร์ของตนตามค่า MoM เพื่อปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสำหรับประชากรในพื้นที่

เทคโนโลยียอดนิยมของเรา

ผลิตภัณฑ์เด่น

เทคโนโลยียอดนิยมของเรา
แพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบสุ่ม DELFIA® Xpress

แพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบสุ่ม DELFIA® Xpress

แพลตฟอรม์การเข้าถึงแบบสุ่มของเครื่องวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอด
ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิก พร้อมด้วยการตรวจวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยและคัดกรองของ PerkinElmer ทั้งหมด ตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorescence) หรือหรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (Prompt Fluorescence)
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ

โซลูชันสำหรับการประเมินความเสี่ยงก่อนคลอดอย่างเต็มรูปแบบ

shutterstock_1501235708 1
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ LifeCycle™

ในฐานะผู้นำทางด้านการตรวจคัดกรองก่อนคลอดระดับโลก PerkinElmer เข้าใจความต้องการของห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองและผู้ใช้เป็นอย่างดี LifeCycle™ ซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดนี้เป็นมากกว่าโปรแกรมคำนวณความเสี่ยงทั่วไป เนื่องจากมีสำหรับจัดการระบบงานในห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เริ่มรับตัวอย่างไปจนถึงการรายงานผล ซอฟต์แวร์ LifeCycle™ ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับชุดตรวจและเครื่องมือของ PerkinElmer ได้อย่างราบรื่น

แหล่งค้นคว้า
แหล่งค้นคว้า

โซลูชันการตรวจคัดกรองก่อนคลอดเพิ่มเติม

การช่วยเหลือของเรา

การจัดการภาวะครรภ์เป็นพิษ

เรียนรู้เพิ่มเติม
การทดสอบโรคก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ำ

การทดสอบโรคก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม
GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information.

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news.

Sign up

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries, such as the United States and Canada. Please check with your local representative for availability.

 

Spin gif