เครื่องเจาะ DBS PerkinElmer

เครื่องเจาะ DBS

ภาพรวม

เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS Puncher เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์แบบอัตโนมัติสำหรับเจาะตัวอย่างหยดเลือดแห้ง เพื่อเก็บบนไมโครเพลทชนิด 96 หลุม เครื่องมือนี้รองรับการตรวจวิเคราะห์มากมายที่ใช้ตัวอย่างหยดเลือด รวมถึงตัวอย่างอื่นๆ ที่หยดลงบนกระดาษกรอง เครื่องเจาะ DBS Puncher เหมาะสำหรับการเตรียมเพลทที่จะนำไปเข้าระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องมือ

การเจาะเลือดด้วยเครื่อง DBS

IMG_1388_valkoinen_tausta

การเจาะเลือดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

เครื่องเจาะ DBS Puncher นั้นใช้งานแบบเดี่ยวก็ได้ หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกที่มีซอฟต์แวร์ DBS Workstation สำหรับการระบุตัวตนของตัวอย่างผู้ป่วยดังกล่าว สำหรับการจัดการข้อมูลและกระบวนการนั้น จะมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ภายนอกเพื่อถ่ายโอนรายการงานได้เช่นกัน
มีปุ่มสำหรับควบคุมเครื่องมือให้เลือกอยู่ 4 ปุ่ม โดยสามารถใช้มือหรือสวิตช์เท้าเหยียบเพื่อควบคุมเครื่องมือได้ ใช้งานได้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยจอแสดงผลที่ชัดเจนถึงสองบรรทัด และด้วยแสงไฟที่จะสว่างในบริเวณที่ถูกเจาะ

จัดการห้องปฏิบัติการได้ด้วยปลายนิ้ว

ซอฟต์แวร์
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณมาก
ซอฟต์แวร์

Specimen Gate® software

เป็นซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน

Specimen Gate software ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและกระบวนการในลำดับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำรายงานสิ่งส่งตรวจ และการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติหรือไม่น่าพอใจ

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

เครื่องมือ
เครื่องมือ GSP®

เครื่องมือ GSP®

แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิด ระบบการตรวจคัดกรองสำหรับทารกแรกเกิด GSP® มอบให้ทั้งการตรวจคัดกรองที่โดดเด่น แม่นยำและวางใจได้ ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานสูงและความเป็นมิตรกับผู้ใช้
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิก พร้อมด้วยการตรวจวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยและคัดกรองของ PerkinElmer ทั้งหมด ตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorescence) หรือหรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (Prompt Fluorescence)
ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี QSight® MD นี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีปริมาณงานสูงเป็นประจำ โดยให้การตรวจคัดกรองขยายสำหรับภาวะผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิดพร้อมสารที่ทำการวิเคราะห์ในบัญชี และการเข้าถึงโครมาโทกราฟีระดับ 2 (QSight® 225 MD UHPLC เท่านั้น)
ระบบ EONIS™

ระบบ EONIS™

ระบบแบบครบวงจรสำหรับตรวจคัดกรองโรค SMA, SCID และ XLA ตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนได้รับผลการตรวจ ระบบและการตรวจวิเคราะห์ของ EONIS ออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบย้อนกลับของตัวอย่างตั้งแต่เริ่มเจาะเลือดจนได้รับผลการตรวจ
Migele™ Gel Electrophoresis Unit

Migele™ Gel Electrophoresis Unit

Migele™ Gel Electrophoresis Unit ทำงานร่วมกับ RESOLVE™ Hemoglobin Kit เพื่อตรวจหาโรคฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกแรกเกิดและผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคซิกเคิลเซลล์และฮีโมโกลบินผิดปกติแบบอื่นๆ ตลอดจนโรคธาลัสซีเมีย
เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

Panthera Puncher™ 9 เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเลือดแห้งรุ่นใหม่สำหรับการเจาะตัวอย่างเลือดเพื่อเก็บลงบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ
บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries. Please check with your local representative for availability.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information.

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news from PerkinElmer and the industry.

Sign up
Spin gif