ระบบ EONIS™

การตรวจคัดกรองโรค SMA, SCID และ XLA ด้วยวิธี Multiplex พร้อมกัน โดยเจาะตัวอย่างหยดเลือดแห้ง (DBS) เพียงครั้งเดียว

ภาพรวม

ระบบ EONIS™

ตอนนี้การตรวจคัดกรองโรค SMA, SCID และ XLA ด้วยวิธี Multiplex สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในการตรวจวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวได้ด้วยเทคโนโลยี Real-Time PCR โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนหรือเพิ่มภาระงานที่ดำเนินการในแต่ละวัน ซึ่งจะมอบโซลูชันสำหรับรับข้อมูลภาวะความผิดปกติเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มทุน พร้อมรองรับการใช้งานในอนาคต

การผสมผสานกันระหว่างการสกัดดีเอ็นเอ การ Multiplex และระบบอัตโนมัติ ทำให้ลำดับงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะวัดปริมาณสารที่ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อันเป็นนวัตกรรมโดยไม่ใช่ตัวสอบเทียบ จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับตัวอย่างให้มากขึ้น สามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายเทของเหลวได้ทั้งในการสกัดดีเอ็นดีและการติดตั้ง PCR ในแพลตฟอร์ม Eonis™ เพื่อให้ได้รับความยืดหยุ่นและปริมาณงานสูงสุด รวมถึงลดเวลาลงมือดำเนินการให้น้อยที่สุด

เครื่องมือ
web_EONISiStock-640071044 ellipse icon

บรรลุการออกผลที่แม่นยำได้โดยง่าย

ลำดับงาน

6Y8O7109_HDR2

กำลังเจาะ

แผ่นเจาะขนาด 3.2 มม. ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ Eonis SCID-SMA สามารถใช้เครื่องเจาะ DBS Puncher หรือ Panthera Puncher เพื่อเจาะหยดเลือดแห้ง (DBS) จากบัตรเก็บตัวอย่างไปยังเพลทสำหรับสกัดดีเอ็นเอได้โดยตรง

circular_dna_182134976

การสกัดดีเอ็นเอ

ชุดสกัดดีเอ็นเอของ Eonis ให้โซลูชันที่มีประสิทธิผลสำหรับการสกัดดีเอ็นเอจากแผ่น DBS แล้วทำให้บริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุล ซึ่งอาจดำเนินการด้วยตัวเองหรือดำเนินการอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายเทของเหลวอย่างเช่น JANUS® จาก PerkinElmer

pe-mdx-ja-msms-028_web

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

จัดเตรียมปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาจากชุด Eonis SCID-SMA Kit

LifeCycle screens

การวิเคราะห์ข้อมูล

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ Eonis Analysis

เครื่องมือสำหรับระบบ Eonis

JANUS_G3_NGS_Express_Worksation

เครื่องมือสกัด JANUS® Extraction Instrument และเครื่องมือ JANUS® Mini Extraction

อุปกรณ์ถ่ายเทของเหลว Janus Liquid Handler สามารถใช้ในการดูดสารอัตโนมัติด้วยปิเปตต์ระหว่างสกัดดีเอ็นเอจาก DBS ตัวอย่างจะถูกจัดการด้วยเครื่องมือสกัด Janus Extraction Instrument ที่สามารถดำเนินการกับเพลทขนาด 96 หลุมได้พร้อมกันถึง 4 เพลท ในขณะที่ Janus Mini Extraction ออกแบบมาสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กกว่าที่มีปริมาณงานปานกลาง โดยสามารถสกัดได้เพียงเพลทเดียวต่อครั้ง

Janus_with_varispan_and_MDT

เครื่องมือเตรียมสารละลาย JANUS® PCR Mastermix

สำหรับลูกค้าที่ทำ PCR ด้วยรูปแบบ 384 หลุม การจัดเตรียมสารละลาย Mastermix จะดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือเตรียมสารละลาย Janus PCR Mastermix ซึ่งช่วยลดการดำเนินการด้วยตัวเองในลำดับงานได้

สารที่ทำการวิเคราะห์ 3 ชนิด (TREC, KREC, SMN1 exon 7) และตัวควบคุมการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอภายใน (RPP30) จะถูกตรวจพบได้พร้อมกันโดยเครื่องมือ RT-qPCR ที่มีไพรเมอร์เฉพาะลำดับเป้าหมายและโพรบที่มีสีย้อมเรืองแสงแตกต่างกัน

QuantStudio Dx - Left Facing

เครื่องมือ QuantStudio™ Dx Real-Time PCR

เครื่องมือ QuantStudioTM Dx รองรับการทำ PCR ในโหมด 96 หลุมหรือ 384 หลุม โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องมือ

ภาพรวม

ชุดตรวจที่มีสำหรับระบบ Eonis

ชุดตรวจ

จัดการห้องปฏิบัติการได้ด้วยปลายนิ้ว

ซอฟต์แวร์
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณมาก
ซอฟต์แวร์

Specimen Gate® software

เป็นซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน

Specimen Gate software ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและกระบวนการในลำดับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำรายงานสิ่งส่งตรวจ และการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติหรือไม่น่าพอใจ

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

เครื่องมือ
เครื่องมือ GSP®

เครื่องมือ GSP®

แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิด ระบบการตรวจคัดกรองสำหรับทารกแรกเกิด GSP® มอบให้ทั้งการตรวจคัดกรองที่โดดเด่น แม่นยำและวางใจได้ ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานสูงและความเป็นมิตรกับผู้ใช้
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิก พร้อมด้วยการตรวจวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยและคัดกรองของ PerkinElmer ทั้งหมด ตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorescence) หรือหรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (Prompt Fluorescence)
ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี QSight® MD นี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีปริมาณงานสูงเป็นประจำ โดยให้การตรวจคัดกรองขยายสำหรับภาวะผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิดพร้อมสารที่ทำการวิเคราะห์ในบัญชี และการเข้าถึงโครมาโทกราฟีระดับ 2 (QSight® 225 MD UHPLC เท่านั้น)
เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

Panthera Puncher™ 9 เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเลือดแห้งรุ่นใหม่สำหรับการเจาะตัวอย่างเลือดเพื่อเก็บลงบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ
เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS Puncher เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะตัวอย่างหยดเลือดแห้งเพื่อเก็บบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ เครื่องเจาะแบบบรรจุ 2 เพลทนี้เป็นตัวเลือกที่มีความทนทานและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจคัดกรองที่มีปริมาณงานต่ำ
Migele™ Gel Electrophoresis Unit

Migele™ Gel Electrophoresis Unit

Migele™ Gel Electrophoresis Unit ทำงานร่วมกับ RESOLVE™ Hemoglobin Kit เพื่อตรวจหาโรคฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกแรกเกิดและผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคซิกเคิลเซลล์และฮีโมโกลบินผิดปกติแบบอื่นๆ ตลอดจนโรคธาลัสซีเมีย
บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries, such as the United States and Canada. Please check with your local representative for availability.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information.

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news.

Sign up
Spin gif