เครื่องมือ GSP®

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ภาพรวม

เครื่องมือ GSP®

แพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติที่มีปริมาณงานสูงสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิด ระบบตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด GSP® มอบความแม่นยำและวางใจได้อันโดดเด่น ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานสูงและความเป็นมิตรกับผู้ใช้ อุปกรณ์นี้นำอนาคตของการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดมาที่ห้องทดลองของคุณ ช่วยให้คุณมอบการเริ่มต้นของชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงให้กับเด็ก ๆ

ด้วยการใช้งานตัวอย่างหยดเลือดแห้ง (DBS) แพลตฟอร์ม GSP ได้ลดขั้นตอนการดำเนินงานจริงและลดความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อน ผ่านระบบอัตโนมัติตั้งแต่การโหลดเพลทไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์

เครื่องมือ
GSP® INSTRUMENT ellipse icon

ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนได้รับผลการตรวจ

ลำดับงานอัตโนมัติ

work-stage-2

เตรียมรายการงาน

อุปกรณ์เจาะเลือดอาจสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หรืออาจเพิ่มเองได้โดยใช้ซอฟต์แวร์เวิร์กสเตชัน

pe-gsp-0057

โหลดสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา

สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาซึ่งติดบาร์โค้ดจะถูกโหลดไปยังชุดใส่หลอดตัวอย่าง (Carousel) สำหรับสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาที่เย็นแล้วในเครื่องมือ GSP

work-stage-3

โหลดตัวอย่างแล้วดำเนินการ

จอสัมผัสทำให้คุณสามารถจัดอันดับความสำคัญก่อนหลังของการดำเนินงานของเพลทตามที่คุณต้องการ และทำให้คุณเห็นสถานะของการตรวจวิเคราะห์ สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาที่ใช้ไป และความจุของของเสียได้ในทันที

pe-gsp-0031

วิเคราะห์ผล

คุณจะได้รับผลโดยอัตโนมัติที่เครื่องคอมพิวเตอร์ GSP Workstation คุณสามารถตรวจสอบเส้นโค้งการสอบเทียบ ระดับการควบคุมคุณภาพ การแจ้งเตือนที่เป็นไปได้ของการดำเนินการ ยอมรับการตรวจวิเคราะห์และส่งไฟล์ออกในรูปแบบอื่นหรือพิมพ์การออกผล

pe-gsp-0057

ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบตั้งแต่เริ่มโหลดเพลทจนได้รับผลการตรวจ

ช่วยประหยัดเวลาและแรงกาย พร้อมลดความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อน

(2021-0010)_ImageE

สะดวกและปลอดภัย

GSP Neonatal Kit ถือว่าเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมในการทำงานวิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ละชุดประกอบด้วยสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา สารที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ และใบรับรองการควบคุมคุณภาพเป็นการเฉพาะ การติดบาร์โค้ดจะลดความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อน และตัวสอบเทียบรวมถึงตัวควบคุมทั้งหมดจะมาในรูปแบบของหยดเลือดแห้ง การแบ่งสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาที่เย็นลง ที่ทำให้คุณไม่ต้องเอาสารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยาออก หลังจากดำเนินการตรวจวิเคราะห์ และเพิ่มความแม่นยำให้กับการตรวจคัดกรอง

pe-gsp-0021

ลำดับงานที่ยืดหยุ่น

เครื่องมือ GSP ถูกตั้งให้เหมาะสมเพื่อการโหลดตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง เพลทที่ถูกโหลดจะเข้ากระบวนการอัตโนมัติ หรือผู้ใช้งานสามารถเลือกอันดับที่สำคัญก่อนหลังเมื่อเพลทเข้ากระบวนการแล้ว

ภาพรวม

ชุดตรวจที่มีสำหรับแพลตฟอร์ม GSP

ชุดตรวจ

จัดการห้องปฏิบัติการได้ด้วยปลายนิ้ว

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณมาก
ซอฟต์แวร์

Specimen Gate® software

เป็นซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน

Specimen Gate software ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและกระบวนการในลำดับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำรายงานสิ่งส่งตรวจ และการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติหรือไม่น่าพอใจ

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

เครื่องมือ
เครื่องมือ VICTOR2™ D

เครื่องมือ VICTOR2™ D

ระบบ VICTOR2™ D เป็นแพลตฟอร์มการตรวจวัดที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีปริมาณการทำงานต่ำ ด้วยการใช้งานที่ง่ายและวางใจได้ ระบบ VICTOR2™ D ให้โปรแกรมการตรวจคัดกรองเริ่มต้นสำหรับทารกแรกเกิดที่มีความคุ้มค่าและการควบคุมอย่างสมดุลกัน
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

Panthera Puncher™ 9 เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเลือดแห้งรุ่นใหม่สำหรับการเจาะตัวอย่างเลือดเพื่อเก็บลงบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ
ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี QSight® MD นี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีปริมาณงานสูงเป็นประจำ โดยให้การตรวจคัดกรองขยายสำหรับภาวะผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิดพร้อมสารที่ทำการวิเคราะห์ในบัญชี และการเข้าถึงโครมาโทกราฟีระดับ 2 (QSight® 225 MD UHPLC เท่านั้น)
ระบบ EONIS™

ระบบ EONIS™

ระบบแบบครบวงจรสำหรับตรวจคัดกรองโรค SMA, SCID และ XLA ตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนได้รับผลการตรวจ ระบบและการตรวจวิเคราะห์ของ EONIS ออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบย้อนกลับของตัวอย่างตั้งแต่เริ่มเจาะเลือดจนได้รับผลการตรวจ
บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries, such as the United States and Canada. Please check with your local representative for availability.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information.

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news from PerkinElmer and the industry.

Sign up
Spin gif