MIGELE™ GEL ELECTROPHORESIS UNIT

ตรวจหาโรคเฮโมโกลบินผิดปกติ (Hemoglobinopathies) ในทารกแรกเกิด

ภาพรวม

Migele™ Gel Electrophoresis Unit

Migele™ Gel Electrophoresis Unit ทำงานร่วมกับ RESOLVE™ Hemoglobin Kit เพื่อตรวจหาโรคฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกแรกเกิดและผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคซิกเคิลเซลล์และฮีโมโกลบินผิดปกติแบบอื่นๆ ตลอดจนโรคธาลัสซีเมีย ในปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการตรวจเลือดสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองที่สำคัญและช่วยชีวิตได้ โดยใช้โซลูชันที่รองรับการขยายขนาด ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพคุ้มทุนเหล่านี้

เครื่องมือ
Migele gel ellipse icon

บรรลุการออกผลที่แม่นยำได้โดยง่าย

มันทำงานอย่างไร

Resolve Gel Electrophoresis kits

RESOLVE kits

RESOLVE kits แยกเฮโมโกลบินด้วย IEF บนเจลอะกาโรสบาง ๆ การแยก Hb F จาก Hb A อย่างสมบูรณ์จะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Sickle cell anemia (Hb SS) กับ Sickle cell trait (Hb AS) ได้

เนื่องจากความเฉพาะเจาะจงและความไวของเจลที่เราผลิต การแยก Hb C จาก Hb A2 และ Hb E เช่นเดียวกับการแยก Hb D-Punjab และ Hb G-Philadelphia จาก Hb S จึงทำสำเร็จได้

Migele Gel Electrophoresis unit use with Resolve kits

ให้ผลอย่างแม่นยำ

RESOLVE Hemoglobin Kit แยกตัวอย่างโลหิตครบส่วน (whole blood) โลหิตจากสายรก (cord blood) หรือจุดเลือดแห้งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเฮโมโกลบินปกติหรือที่แปรผันด้วยการเน้นประจุเป็นกลางในสนามไฟฟ้า ชุดน้ำยาสามารถดำเนินงานบนหน่วยเน้นประจุเป็นกลางในสนามไฟฟ้าแบบระนาบ (Flatbed electrofocusing) การตรวจวิเคราะห์นี้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยการวินิจฉัยเฮโมโกลบินผิดปกติ (Hemoglobinopathies) ในทารกแรกเกิดและในผู้ใหญ่

ชุดตรวจที่มีสำหรับ Migele™ Gel Electrophoresis Unit

ชุดตรวจ

จัดการห้องปฏิบัติการได้ด้วยปลายนิ้ว

ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

เครื่องมือ
เครื่องมือ GSP®

เครื่องมือ GSP®

แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิด ระบบการตรวจคัดกรองสำหรับทารกแรกเกิด GSP® มอบให้ทั้งการตรวจคัดกรองที่โดดเด่น แม่นยำและวางใจได้ ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานสูงและความเป็นมิตรกับผู้ใช้
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิก พร้อมด้วยการตรวจวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยและคัดกรองของ PerkinElmer ทั้งหมด ตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorescence) หรือหรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (Prompt Fluorescence)
ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี QSight® MD นี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีปริมาณงานสูงเป็นประจำ โดยให้การตรวจคัดกรองขยายสำหรับภาวะผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิดพร้อมสารที่ทำการวิเคราะห์ในบัญชี และการเข้าถึงโครมาโทกราฟีระดับ 2 (QSight® 225 MD UHPLC เท่านั้น)
เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

Panthera Puncher™ 9 เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเลือดแห้งรุ่นใหม่สำหรับการเจาะตัวอย่างเลือดเพื่อเก็บลงบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ
เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS Puncher เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะตัวอย่างหยดเลือดแห้งเพื่อเก็บบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ เครื่องเจาะแบบบรรจุ 2 เพลทนี้เป็นตัวเลือกที่มีความทนทานและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจคัดกรองที่มีปริมาณงานต่ำ
บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า
Spin gif