เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

รุ่นใหม่ของการการเจาะตัวอย่างแห้ง

ภาพรวม

Panthera Puncher™ 9

Panthera Puncher™ 9 เป็นอุปกรณ์เจาะตัวอย่างเลือดแห้งรุ่นใหม่จาก PerkinElmer ในฐานะผู้นำด้านการตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิด PerkinElmer ได้เลือกสรรโซลูชันทางเทคนิคและวัสดุที่จำเป็น เพื่อรับประกันมาตรฐานใหม่อันเป็นเลิศของการเจาะเลือด

Panthera Puncher 9 ออกแบบมาเพื่อการใช้วัสดุเก็บตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้เจาะเพลทเป็นแผ่นขนาดต่างๆ ได้พร้อมกันมากขึ้น พร้อมทั้งคงการตรวจสอบย้อนกลับที่ดียิ่งขึ้นผ่านการระบุตัวอย่างด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดในตัว

เครื่องมือ

เจาะอย่างชาญฉลาด

6Y8O7109_HDR2

รับวัสดุตัวอย่างของคุณเพื่อให้บอกคุณมากขึ้น

Panthera Puncher 9 มีกล้องเพื่อให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของบริเวณที่เจาะเป็นภาพสีเต็มรูปแบบอย่างชัดเจน รวมถึงรูปแบบการเจาะที่ปรับตามขนาดและรูปทรงของหยดเลือดได้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้การใช้งานของวัสดุตัวอย่างเหมาะสมที่สุดโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปปรับรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับบริเวณที่จะถูกเจาะ

6Y8O7092_HDR

การตรวจวิเคราะห์ 9 รายการจากบัตรเก็บตัวอย่างเลือดหนึ่งใบ

เพื่อประหยัดเวลาห้องปฏิบัติการที่กำลังดำเนินงานหลายสารที่ทำการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสามารถเตรียมได้มากถึง 9 ไมโครเพลทพร้อมกัน สามารถใส่ได้มากถึง 9 แผ่นมาตรฐานในหนึ่งครั้ง และสำหรับห้องปฏิบัติการที่บางครั้งต้องการใช้แผ่นที่ไม่มาตรฐาน 3 ตำแหน่งแผ่นจะรับแผ่นหลุมลึกด้วย

Panthera Puncher 9 รองรับสารองค์ประกอบ (Matrix) หลายชนิด รวมถึงการใช้งานเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือไปจากหยดเลือดแห้งของทารกแรกเกิด

สำหรับบางการใช้งานเหล่านี้ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของเครื่องมือรวมถึงการเจาะที่มีรูปแบบคงที่ การเจาะในคอลัมน์หรือการเจาะกระดาษเปล่า

6Y8O7030_HDR1

ความปลอดภัยการเจาะผ่านการตรวจสอบย้อนกลับเต็มรูปแบบ

การอ่านบาร์โค้ดเกิดขึ้นทันทีทันใดและโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างและเพลทสามารถจำแนกได้จากบาร์โค้ด ซึ่งช่วยเรื่องความยืดหยุ่นในการโหลด และช่วยใน “การระบุตัวตนได้อย่างถูกต้อง”
โมดูลไอออไนเซอร์ในบริเวณเจาะช่วยลดไฟฟ้าสถิตที่มิฉะนั้นอาจป้องกันจานจากการตกอย่างอิสระและระบบจดจำจานอัตโนมัติยืนยันว่าจานได้ตกเข้าไปในช่อง
pantera_latausanimaatio_0 ellipse icon

ความปลอดภัยการเจาะผ่านการตรวจสอบย้อนกลับเต็มรูปแบบ

จัดการห้องปฏิบัติการได้ด้วยปลายนิ้ว

ซอฟต์แวร์
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณมาก
ซอฟต์แวร์

Specimen Gate® software

เป็นซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน

Specimen Gate software ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและกระบวนการในลำดับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำรายงานสิ่งส่งตรวจ และการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติหรือไม่น่าพอใจ

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

เครื่องมือ
เครื่องมือ GSP®

เครื่องมือ GSP®

แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิด ระบบการตรวจคัดกรองสำหรับทารกแรกเกิด GSP® มอบให้ทั้งการตรวจคัดกรองที่โดดเด่น แม่นยำและวางใจได้ ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานสูงและความเป็นมิตรกับผู้ใช้
ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี QSight® MD นี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีปริมาณงานสูงเป็นประจำ โดยให้การตรวจคัดกรองขยายสำหรับภาวะผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิดพร้อมสารที่ทำการวิเคราะห์ในบัญชี และการเข้าถึงโครมาโทกราฟีระดับ 2 (QSight® 225 MD UHPLC เท่านั้น)
ระบบ EONIS™

ระบบ EONIS™

ระบบแบบครบวงจรสำหรับตรวจคัดกรองโรค SMA, SCID และ XLA ตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนได้รับผลการตรวจ ระบบและการตรวจวิเคราะห์ของ EONIS ออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบย้อนกลับของตัวอย่างตั้งแต่เริ่มเจาะเลือดจนได้รับผลการตรวจ
เครื่องมือ VICTOR2™ D

เครื่องมือ VICTOR2™ D

ระบบ VICTOR2™ D เป็นแพลตฟอร์มการตรวจวัดที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีปริมาณการทำงานต่ำ ด้วยการใช้งานที่ง่ายและวางใจได้ ระบบ VICTOR2™ D ให้โปรแกรมการตรวจคัดกรองเริ่มต้นสำหรับทารกแรกเกิดที่มีความคุ้มค่าและการควบคุมอย่างสมดุลกัน
เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS Puncher เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะตัวอย่างหยดเลือดแห้งเพื่อเก็บบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ เครื่องเจาะแบบบรรจุ 2 เพลทนี้เป็นตัวเลือกที่มีความทนทานและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจคัดกรองที่มีปริมาณงานต่ำ

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries. Please check with your local representative for availability.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information.

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news.

Sign up
Spin gif