ซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด Specimen Gate®

การจัดการทั้งกระบวนการสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดของคุณ

ภาพรวม

ซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด Specimen Gate®

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด สร้างปริมาณข้อมูลมหาศาลที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิผล คุณสามารถเพิ่มปริมาณงานต่อช่วงเวลาในกระบวนการและลดต้นทุน solutionสารสนเทศเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญที่ไหลจากการเจาะตัวอย่างไปยังการออกผลของผู้ป่วยและอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์ Specimen Gate® ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้นและกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การสร้างรายงานสิ่งส่งตรวจและการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติและไม่น่าพอใจ

เครื่องมือ
ประตูสิ่งส่งตรวจ (Specimen Gate) ellipse icon

จัดการลำดับงานในห้องปฏิบัติการของคุณตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนถึงส่งต่อ

Specimen Gate® software ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน
Specimen Gate® software ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน
Wallac_016

ในห้องปฏิบัติการ

Specimen Gate software ช่วยให้คุณจัดการลำดับงานสำหรับห้องปฏิบัติการในแต่ละวันได้ เช่น

 • ตามรอยตัวอย่างตั้งแต่เริ่มเจาะเลือดจนได้รับผลการตรวจ
 • ติดตามการควบคุมคุณภาพและการสอบเทียบ
 • การตั้งค่าและการวิเคราะห์ค่าคัตออฟ
 • การกำหนดค่าสถานะตัวอย่างเพื่อทดสอบซ้ำ
shutterstock_233268226 (1)

ศูนย์ตรวจคัดกรอง

Specimen Gate software ยังช่วยจัดการผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการโดย

 • จัดทำรายงานสถิติและเวลาครบวงงาน (Turnaround Time)
 • บันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วย
 • เชื่อมโยงสิ่งส่งตรวจ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การส่งรายงานผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสั่งพิมพ์เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์
shutterstock_378556840-flipped

การดูแลผู้ป่วย

Specimen Gate software จะช่วยจัดการผู้ป่วยในชุมชนโดยใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้แก่

 • การติดตามผลในเคสที่เป็นบวก
 • การกำหนดค่าสถานะเพื่อทดสอบเพิ่มเติม
 • การบันทึกการส่งต่อ
 • การตรวจสอบแต่ละขั้นตอนให้เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

เครื่องมือ
เครื่องมือ GSP®

เครื่องมือ GSP®

แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิด ระบบการตรวจคัดกรองสำหรับทารกแรกเกิด GSP® มอบให้ทั้งการตรวจคัดกรองที่โดดเด่น แม่นยำและวางใจได้ ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานสูงและความเป็นมิตรกับผู้ใช้
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ฟลูออโรมิเตอร์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิก พร้อมด้วยการตรวจวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยและคัดกรองของ PerkinElmer ทั้งหมด ตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorescence) หรือหรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (Prompt Fluorescence)
ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองโรค QSight® MD

ระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี QSight® MD นี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่มีปริมาณงานสูงเป็นประจำ โดยให้การตรวจคัดกรองขยายสำหรับภาวะผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำเนิดพร้อมสารที่ทำการวิเคราะห์ในบัญชี และการเข้าถึงโครมาโทกราฟีระดับ 2 (QSight® 225 MD UHPLC เท่านั้น)
เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

เครื่องมือ Panthera Puncher™ 9

Panthera Puncher™ 9 เป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเลือดแห้งรุ่นใหม่สำหรับการเจาะตัวอย่างเลือดเพื่อเก็บลงบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ
เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS

เครื่องเจาะ DBS Puncher เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะตัวอย่างหยดเลือดแห้งเพื่อเก็บบนไมโครเพลทโดยอัตโนมัติ เครื่องเจาะแบบบรรจุ 2 เพลทนี้เป็นตัวเลือกที่มีความทนทานและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจคัดกรองที่มีปริมาณงานต่ำ
บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries. Please check with your local representative for availability.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news from PerkinElmer and the industry

Sign up
shutterstock_1689772501 1

Find out the latest news

Join our email list for industry news, webinars and the latest information about PerkinElmer’s solutions for Reproductive Health

Spin gif