ซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด Specimen Gate®

การจัดการทั้งกระบวนการสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดของคุณ

ภาพรวม

ซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด Specimen Gate®

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด สร้างปริมาณข้อมูลมหาศาลที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิผล คุณสามารถเพิ่มปริมาณงานต่อช่วงเวลาในกระบวนการและลดต้นทุน solutionสารสนเทศเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญที่ไหลจากการเจาะตัวอย่างไปยังการออกผลของผู้ป่วยและอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์ Specimen Gate® ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเก็บข้อมูลง่ายขึ้นและกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองสำหรับความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การสร้างรายงานสิ่งส่งตรวจและการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติและไม่น่าพอใจ

เครื่องมือ
ประตูสิ่งส่งตรวจ (Specimen Gate) ellipse icon

จัดการลำดับงานในห้องปฏิบัติการของคุณตั้งแต่เริ่มเก็บตัวอย่างจนถึงส่งต่อ

Specimen Gate® software ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน
Specimen Gate® software ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน
Wallac_016

ในห้องปฏิบัติการ

Specimen Gate software ช่วยให้คุณจัดการลำดับงานสำหรับห้องปฏิบัติการในแต่ละวันได้ เช่น

 • ตามรอยตัวอย่างตั้งแต่เริ่มเจาะเลือดจนได้รับผลการตรวจ
 • ติดตามการควบคุมคุณภาพและการสอบเทียบ
 • การตั้งค่าและการวิเคราะห์ค่าคัตออฟ
 • การกำหนดค่าสถานะตัวอย่างเพื่อทดสอบซ้ำ
shutterstock_233268226 (1)

ศูนย์ตรวจคัดกรอง

Specimen Gate software ยังช่วยจัดการผลที่ได้จากห้องปฏิบัติการโดย

 • จัดทำรายงานสถิติและเวลาครบวงงาน (Turnaround Time)
 • บันทึกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วย
 • เชื่อมโยงสิ่งส่งตรวจ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การส่งรายงานผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสั่งพิมพ์เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์
shutterstock_378556840-flipped

การดูแลผู้ป่วย

Specimen Gate software จะช่วยจัดการผู้ป่วยในชุมชนโดยใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้แก่

 • การติดตามผลในเคสที่เป็นบวก
 • การกำหนดค่าสถานะเพื่อทดสอบเพิ่มเติม
 • การบันทึกการส่งต่อ
 • การตรวจสอบแต่ละขั้นตอนให้เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเติม

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ
บทความและแหล่งค้นคว้า

บทความและแหล่งค้นคว้า

เครื่องมือ
Spin gif