ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D

ทางเลือกที่ให้ประสิทธิผลคุ้มทุนนอกเหนือจากระบบอัตโนมัติ

ภาพรวม

ฟลูออโรมิเตอร์ VICTOR2™ D ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้ทางคลีนิค กับตรวจวินิจฉัยและการตรวจคัดกรอง การตรวจวิเคราะห์ของ PerkinElmer ทั้งหมด โดยขึ้นกับการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงเมื่อเวลาผ่านไปหรือในทันที VICTOR2 D ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ Workstation สำหรับประเมินการตรวจวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ

ภาพรวม

ประโยชน์ที่ได้รับ

สาเหตุที่ต้องเลือกระบบ VICTOR2 D

ประโยชน์ที่ได้รับ
pe-20160229-012x

ระบบดำเนินการด้วยตัวเองหรือระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ

ทางเลือกอันดีเยี่ยมสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการตัวเลือกในการตรวจวิเคราะห์ DELFIA® แบบเป็นอัตโนมัติน้อยลง

Manual NBS

การตรวจวัดที่วางใจได้และแสนง่ายดาย

ได้ผลการตรวจใน 2-4 ชม.

pe-20160229-015x

ประสิทธิผลคุ้มทุน

ทางเลือกที่ให้ประสิทธิผลคุ้มทุนนอกเหนือจากระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ AutoDELFIA® สำหรับห้องปฏิบัติการทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติการวิจัย

ชุดตรวจ

การตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองทางคลินิก

การตรวจวิเคราะห์ชีวเคมีในซีรัมมารดาของ PerkinElmer นั้นใช้สารเคมีของ DELFIA® ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความไวโดยใช้การวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorometry)

  • การตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสำหรับการประเมินความเสี่ยงก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดมากที่สุด
  • ชุดตรวจคัดกรองทั้งหมดเป็นชุดตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม (aneuploidy) และได้มาตรฐาน CE-IVD
  • การตรวจวิเคราะห์ภายใต้ภาคผนวก 2 รายการ B (ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง)
  • ครอบคลุม internal QC
  • ความแตกต่างระหว่างล็อตต่อล็อตต่ำ
ชุดตรวจ

การประมวลผลตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทั้งหมดถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับชุดตรวจของ PerkinElmer เป็นพิเศษ โดยอาจจัดหาให้เพียงรายการเดียว หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกึ่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการดำเนินการ DELFIA และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ

DELFIA plate shake

DELFIA PLATESHAKE

• ความเร็วการสั่นสะเทือน 2 ระดับที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์ของ DELFIA
• ความเร็วการสั่นสะเทือนที่ปรับได้เต็มที่ (100 – 1350 rpm)
• พื้นผิวไม่ลื่น สะดวกต่อการใช้งาน

Trinest incubator

TRINEST™ ตู้ฟักตัวแบบเขย่า

• คุณภาพสูง ถูกต้องแม่นยำ และอุณหภูมิสม่ำเสมอ ช่วยรับประกันผลที่สามารถทำซ้ำได้สูง
• ความจุเพลทจำนวน 3 แผ่น
• จัดเก็บโปรแกรมการบ่มเชื้อและการสั่นสะเทือนได้มากถึง 20 โปรแกรม

Wash

DELFIA WASHER-DISKREMOVE

• นำจานรองกระดาษกรองที่ถูกชะออกจากหลุมโดยอัตโนมัติ
• ดำเนินการชะล้างตามที่กำหนดในระเบียบวิธีการตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอน
• ปรับให้เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทารกแรกเกิดของ DELFIA

Wallac 032 varjolla

DELFIA PLATE DISPENSE

• เติมสารละลาย Enhancement ได้อย่างเที่ยงตรงโดยอัตโนมัติ
• สามารถเพิ่มเครื่องจ่าย DELFIA Dispense Unit เพื่อให้จ่ายสารต่างๆ เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ หรือสารตามรอย (Tracer Solution) ได้โดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์

โซลูชันสำหรับการประเมินความเสี่ยงก่อนคลอดอย่างเต็มรูปแบบ

ซอฟต์แวร์
shutterstock_1501235708 1
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ LifeCycle™

ในฐานะผู้นำทางด้านการตรวจคัดกรองก่อนคลอดระดับโลก PerkinElmer เข้าใจความต้องการของห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองและผู้ใช้เป็นอย่างดี LifeCycle™ ซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดนี้เป็นมากกว่าโปรแกรมคำนวณความเสี่ยงทั่วไป เนื่องจากมีสำหรับจัดการระบบงานในห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เริ่มรับตัวอย่างไปจนถึงการรายงานผล ซอฟต์แวร์ LifeCycle™ ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับชุดตรวจและเครื่องมือของ PerkinElmer ได้อย่างราบรื่น

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือตรวจคัดกรองก่อนคลอดเพิ่มเติม

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ขึ้นกับขนาดหรือความเชี่ยวชาญ
แพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบสุ่ม DELFIA® Xpress

แพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบสุ่ม DELFIA® Xpress

แพลตฟอรม์การเข้าถึงแบบสุ่มของเครื่องวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอด
ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA®

ระบบการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน AutoDELFIA® สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนคลอดและการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด พร้อมการโหลดตัวอย่างวิเคราะห์เป็นชุดโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information

Learn More

Read the latest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news from PerkinElmer and the industry

Learn More

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries. Please check with your local representative for availability.

 

Spin gif