ระบบ VICTOR2™ D

ระบบที่ไว้ใจได้สำหรับการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่ขยายได้และราคาไม่แพง

ภาพรวม

ระบบ VICTOR2™ D

แพลตฟอร์ม VICTOR2™ D มีการใช้งานในห้องปฏิบัติการการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดกว่า 200 แห่งทั่วโลก ผู้ใช้ที่มีจำนวนมากเป็นข้อพิสูจน์ชัดแจ้งในคุณภาพและความเชื่อถือได้ของแพลตฟอร์ม ทารกเด็กแรกเกิดเกือบ 10 ล้านคนได้รับการตรวจคัดกรองด้วยแพลตฟอร์ม VICTOR2™ D ในแต่ละปี ระบบกึ่งอัตโนมัตินี้คือโซลูชันที่ทนทานและมีประสิทธิภาพคุ้มทุนสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติในทารกแรกเกิดได้ถึง 7 โรค ได้แก่ ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Congenital Hypothyroidism), ภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria), โรคเปลือกต่อมหมวกไตหนาแต่กำเนิด (Congenital Adrenal Hyperplasia), ภาวะสะสมกาแลคโตสในเลือด (Galactosemia), โรคซิสติกไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis), ภาวะพร่องเอนไซม์ไบโอตินิเดส (Biotinidase Deficiency), และภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD (G6PD Deficiency)

เครื่องมือ
ประโยชน์ที่ได้รับ

สาเหตุที่ต้องเลือกระบบตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบกึ่งอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ
pe-20160229-012x
ระบบดำเนินการด้วยตัวเองหรือระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ

solutionในอุดมคติสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กถึงกลางและสตาร์ตอัป

Manual NBS
การตรวจวัดที่วางใจได้และง่ายต่อการใช้งาน

ระเบียบการที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทารกแรกเกิดตามการวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (TSH, T4, 17-OHP, IRT) หรือการเกิดปรากฎการณ์วาวแสงทันที (PKU, GALT, TGAL, BTD, G6PD)

pe-20160229-015x
รองรับการขยายขนาด

ขยายได้เต็มที่เมื่อความต้องการของห้องปฏิบัติการเปลี่ยน – เพิ่มพารามิเตอร์ใหม่หรือเพิ่มปริมาณตัวอย่างเป็นเรื่องง่ายและมีต้นทุนมีประสิทธิภาพ

การประมวลผลตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทั้งหมดถูกปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับชุดตรวจของ PerkinElmer เป็นพิเศษ โดยอาจจัดหาให้เพียงรายการเดียว หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกึ่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการดำเนินการ DELFIA และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ

DELFIA plate shake

DELFIA PLATESHAKE

• ความเร็วการสั่นสะเทือน 2 ระดับที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์ของ DELFIA
• ความเร็วการสั่นสะเทือนที่ปรับได้เต็มที่ (100 – 1350 rpm)
• พื้นผิวไม่ลื่น สะดวกต่อการใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Trinest incubator

TRINEST™ ตู้ฟักตัวแบบเขย่า

• คุณภาพสูง ถูกต้องแม่นยำ และอุณหภูมิสม่ำเสมอ ช่วยรับประกันผลที่สามารถทำซ้ำได้สูง
• ความจุเพลทจำนวน 3 แผ่น
• จัดเก็บโปรแกรมการบ่มเชื้อและการสั่นสะเทือนได้มากถึง 20 โปรแกรม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Wash

DELFIA WASHER-DISKREMOVE

• นำจานรองกระดาษกรองที่ถูกชะออกจากหลุมโดยอัตโนมัติ
• ดำเนินการชะล้างตามที่กำหนดในระเบียบวิธีการตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอน
• ปรับให้เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทารกแรกเกิดของ DELFIA

เรียนรู้เพิ่มเติม
Wallac 032 varjolla

DELFIA PLATE DISPENSE

• เติมสารละลาย Enhancement ได้อย่างเที่ยงตรงโดยอัตโนมัติ
• สามารถเพิ่มเครื่องจ่าย DELFIA Dispense Unit เพื่อให้จ่ายสารต่างๆ เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ หรือสารตามรอย (Tracer Solution) ได้โดยอัตโนมัติ

ชุดตรวจ

การตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองทางคลินิก

การตรวจวิเคราะห์ชีวเคมีในซีรัมมารดาของ PerkinElmer นั้นใช้สารเคมีของ DELFIA® ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความไวโดยใช้การวัดการเรืองแสงแบบติดตามช่วงเวลาที่สารเรืองแสง (Time-Resolved Fluorometry)

  • ผู้ให้บริการอย่างยาวนานและผู้นำตลาดด้านการตรวจ NBS – ข้อพิสูจน์ในความเชื่อถือได้และความพึงพอใจของลูกค้า
  • เครื่องมืองานสอบเทียบและการควบคุมใน DBS ในรูปแบบเฉพาะล็อต
  • คุณสมบัติของสารคีเลตเคลือบแลนทาไนด์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากเทคโนโลยีของ DELFIA นั้น ช่วยให้การตรวจวิเคราะห์มีความละเอียดและเสถียรสูง
  • ทุกการตรวจวิเคราะห์สามารถดำเนินการได้ทั้งแยกกันหรือด้วยกัน
ชุดตรวจ
ซอฟต์แวร์

จัดการห้องปฏิบัติการได้ด้วยปลายนิ้ว

ซอฟต์แวร์
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณมาก
ซอฟต์แวร์

Specimen Gate® software

เป็นซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดที่ให้เครื่องมือสำหรับควบคุมและเฝ้าติดตามกระบวนการตรวจคัดกรองทุกขั้นตอน

Specimen Gate software ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลและกระบวนการในลำดับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสิ่งส่งตรวจ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำรายงานสิ่งส่งตรวจ และการติดตามสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติหรือไม่น่าพอใจ

Products may not be licensed in accordance with the laws in all countries. Please check with your local representative for availability.

 

GET IN TOUCH

Take the next step

GET IN TOUCH

Speak with a sales person

Talk to one of our product experts about the right solutions for you.

Contact us today

View more resources

Explore our articles and resources section for the latest information.

Learn More

Read the lastest news

Sign up for our newsletter to find out about the latest news.

Sign up
Spin gif